Телефон: +359 876 027 899

Телефон: +359 876 027 899

Контакт
Контакт

Обработване на почвата за по-кратко време, сеитба в оптимално време.

“2 седмици по-рано подготвям пролетното семенно легло, оранта на стърнището никога не е било толкова ефективно.”

ВИЖТЕ SUPERMAXX® КУЛТИВАТОР

“Заменям оранта, и спестявам гориво:”

ВИЖТЕ PRIMUSPLUS GRÚBER

Обработване на почвата за по-кратко време, сеитба в оптимално време.

“2 седмици по-рано подготвям пролетното семенно легло, оранта на стърнището никога не е било толкова ефективно.”

ВИЖТЕ SUPERMAXX® КУЛТИВАТОР

“Заменям оранта, и спестявам гориво:”

ВИЖТЕ PRIMUSPLUS GRÚBER

Проблеми с които фермерите често се срещат при обработването на почвата, за които култиваторите Güttler предлагат решение

Голям разход на гориво

Чести дефекти

Твърди, трудно обработваеми почви

С помощта на култиваторите Güttler можете да избегнете ненужното потребление на енергия, благодарение на здравата им структура се изисква по-малко поддръжка, и при трудно обработваеми почви безопасно се изтеглят.

ВИЖТЕ SUPERMAXX® КУЛТИВАТОР
ВИЖТЕ SUPERMAXX® КУЛТИВАТОР
ВИЖТЕ PRIMUSPLUS GRÚBER
ВИЖТЕ PRIMUSPLUS GRÚBER

SuperMaxx® BIO и CULTI

4-сезонният култиватор Güttler

  • за аерация на почвата
  • за увеличаване на площта
  • за обработка на стърнища
  • за посев на междинни култури
  • за обработване на замръзнали почви
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
КОНТАКТ

ОБРАБОТВА ДВОЙНА ПЛОЩ, С НАПОЛОВИНА РАЗХОД ЗА ГОРИВО

в сравнение с традиционния култиватор на стърнища

Култиваторите SuperMaxx® имат по-здрава конструкция в сравнение с култиваторите на други производители, и ето защо са подходящи за обработване на плитки стърнища до работна дълбочина 15 см.

Не се изисква по-голяма сила на теглене за SuperMaxx® с работна ширина 5 м, от традиционния тежкотоварен култиватор с работна ширина 3 м. В зависимост от условията е достатъчен трактор с мощност до 110 к.с. По-голямата работна ширина и с 40% по-малката маневра на завъртане водят до удвояване на обработваемата площ!

Благодарение на работната ширина и малката работна дълбочина разходът за гориво на оборудването е само 5 л/хектар, което е половината от разхода на тежките култиватори.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
Контакт

За обработването на твърди, трудно обработваеми почви

Дори в твърди и сухи почви агресивните лемежи безопасно се изтеглят. Спомагателното пружинно решение прави лемежите много здрави, удължава живота им и осигурява високи вибрационни нива.

Те работят подобно на „въздушен чук“ и ето защо се изтеглят в твърди почви като създават големи количества фина почва. Структурата на рамките е оптимално здрава, за да отговори на тези високи изисквания.

По-ефективна обработка на стърнища на невероятно голяма площ

По-ефективна обработка на стърнища на невероятно голяма площ

С използването на SuperMaxx® може да се постигне работна дълбочина 15 см, дори при по-твърди почви.

Свършете още през зимата пролетните работи

Капацитетът на натоварване на лемежите SuperMaxx се доказва от факта, че може да се използват ефективно и при ледена, замръзнала зимна обработка на почвата. Това ни позволява да използваме още по-добре многостранността на машината, така че инвестицията ни ще се изплати по-рано. Вибриращите с високи вибрационни числа лемежи работят като въздушните чукове в твърда почва. Целта на тази обработка на почвата е да раздроби буците, така че зимния мраз да повлияе още по-ефективно като приближи мразовития въздух до раздробените буци.

Култиваторът SuperMaxx смесва сняг и лед с почвата, така че по време на пролетното затопляне значителна част от зимните валежи няма да се изпарят, а ще се съхраняват в долните слоеве на почвата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
Контакт
Контакт

Полски култиватор – PrimusPlus

От оран на стърнища до замяна на оранта

  • по-голяма площ без завъртане
  • по-здрава рамкова конструкция
  • по-благоприятна структура на почвата
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
Контакт

За оран на стърнища и основна обработка

Широките крилати лемежи на PrimusPlus се припокриват, така че дори при плитка оран обработка се извършва по цялата работната ширина. Браздите зад здравите лемежи се изчистват от покривните дискове, докато смесват остатъците от стъблата плитко в почвата.

Благодарение на вградената ролкова линия Güttler Simplex се извършва уникално оформяне на почвата, създава се компактна, качествена повърхност на семените легла без по-големи буци.

Върху повърхността на почвата в резултат на тези въздействия се образува така наречения мулчиращ слой, който представлява смес от почвено-стволови остатъци, и също така спомага да се запази почвената влага.

Постигане на идеална почва

Характерно за валяците Güttler е специалното семенно легло Güttler, което осигурява равномерна сеитбена дълбочина, отдолу е с ронлива и отгоре е с малки бучки на почвената структура. Така семенното легло съхранява влагата, и спомага за по-доброто покълнване и равномерно поникване.

Култивиране след сеитба, неравна дълбочина на сеитба, продължително поникване.

По време на сеитбата последвала култивирането семето се поставя на еднаква дълбочина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
Контакт

Уплътняване на почвата?
– PrimusPlus!

Полевият култиватор PrimusPlus може да се използва за разбиване на уплътнени пластове, дефекти в почвата. В този случай с демонтирането на крилата може да бъде намалена нуждата от сила на теглене, така че запасите в мощността на трактора да бъдат използвани специално за разбиване на твърдите слоеве.

Издръжлив и надежден

Благодарение на здравите обработващи елементи и здравата, твърда конструкция на рамката, полският култиватор PrimusPlus е издръжлив и надежден.

Работните машини кат. 2 и 3 може да се превключват, така могат да се включат към всяка електрическа машина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ)
Контакт

“Разходът на хектар е приблизително с около 20% по-малко, отколкото ако го бих бил орал.”

“Използвах полския култиватор PrimusPlus за оран на стърнище на ечемик и след това го комбинирах. Засях рапица в тази почва в средата на септември. След сеитбата обработих почвата с „güttler”. Благодарение на валяците Güttler уплътняването на почвата беше станало толкова голямо, че влагата се съхрани в почвата. В резултат на това поникването беше еднакво. През пролетта с обичайното количество наторих почвата. При прибирането на реколтата постигнахме 4 тона чиста продукция на хектар. Използвах култиватора PrimusPlus също и след слънчоглед, така едновременно получих нужните семенни легла подходящи за пшеница. Средният добив на пшеница засята в тази почва е 5,2 тона. Използвах безпроблемно 3-метровия култиватор PrimusPlus с трактор с 155 к.с. Разходът на хектар беше приблизително с 20% по-малко, отколкото ако бях орал. ” Карой Михай, Сейккуташ

Mihály Károly, Székkutas

Подробна информация, технически спецификации и други информации в следната брошура за изтегляне:

SuperMaxx®
BIO и CULTI

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА

Полски култиватор – PrimusPlus

ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРАТА

Искате ли да опитате на собствената ви земя?

Или имате още въпроси? Поискайте обратно обаждане от нашия колега специалист!

Контакт

Телефон: +359 876 027 899

Пазеща традициите компания на немска основа.