Telefón: +421 910 177 418

Telefón: +421 910 177 418

Kontakt
Kontakt

Systémy GreenMaster pro péči o trávník a pro zachování zeleného porostu mezi řádky

Efektivnější a jednodušší uchování zeleného porostu pomocí modulárních systémů společnosti Güttler

„Güttlerův válec považuji za největší zázrak. Kromě toho, že vypadá nádherně, dokonce zhutňuje půdu, a to je velmi důležité!“

– Tamás Günzer, vinařství Tamás Günzer

STÁHNOUT PODROBNÝ KATALOG

Systémy GreenMaster pro péči o trávník a pro zachování zeleného porostu mezi řádky

Efektivnější a jednodušší uchování zeleného porostu pomocí modulárních systémů společnosti Güttler

„Güttlerův válec považuji za největší zázrak. Kromě toho, že vypadá nádherně, dokonce zhutňuje půdu, a to je velmi důležité!“

– Tamás Günzer, vinařství Tamás Günzer

STÁHNOUT PODROBNÝ KATALOG

Jsou výsledky klíčení na Vašem upěchovaném trávníku po vrchním výsevu nedostatečné?
Bojujete proti plevelu slabší výživové hodnoty, která snižuje množství půdní vlhkosti?
Je pro vás obtížné splnit podmínky ozelenění?

Sú výsledky klíčenia na Vašom utlačenom trávniku po vrchnom výseve nedostatočné?
Bojujete proti burine slabšej výživovej hodnoty, ktorá znižuje množstvo pôdnej vlhkosti?
Je pre vás ťažké splniť podmienky ozelenenia?

Se zařízeními modulárního systému Güttler GreenMaster a GreenManager to můžete vyřešit jednoduše, efektivně a levněji:

ničivý účinek větru a vody na půdu

vysychající, kompaktní
struktura půdy

vyplavování výživných látek

Všechny komponenty společnosti Güttler pro pěstování zeleného porostu můžete použít v různých kombinacích nebo samostatně, čímž dosáhnete nejen dřívější návratnosti Vašich investic, ale u hlavních plodin příštího roku můžete dosáhnout zvýšení úrody až o 15 %!

ZOBRAZIT ZAŘÍZENÍ GREENMASTER PRO REGENERACI TRÁVNÍKU
ZAŘÍZENÍ GREENMANAGER PRO OZELENĚNÍ MEZIŘADÍ

Systém GreenMaster pro ošetřování trávníku

nástroj modulárního systému pro obnovu trávníku

 • pro zvýšení výnosu
 • na ošetřování trávníku
 • pro použití na poli
 • také pro použití v horských oblastech
 • Pracovní šířka: 1,5–12,4 m
 • Přepravní šířka: 1,5–3 m
 • Požadavek na tažnou sílu: 60–150 PS
 • Hmotnost: 673–9500 kg
STÁHNOUT KATALOG
CHCI TO VYZKOUŠET

Zajímá Vás, jak se vytváří systém GreenMaster pro ošetřování trávníku, který zvyšuje úrodu až o 15 %?
Stáhněte si náš katalog!

Příprava seťového lůžka, setí a péče o rostliny v jedné operaci

Všechny prvky modulárního systému GreenMaster pro ošetřování trávníku lze použít jednotlivě nebo v kombinaci s dalšími; vaše investice se vám tedy vrátí rychleji, než kdybyste si zakoupili samostatná zařízení! Čtěte dál, a dozvíte se, jak je možné v jedné operaci připravit osevní lůžko, odstranit plevel, zasít semena a uzavřít půdu!

Před zasetím urovnávací brána GreenMaster vyhladí hrbolatý povrch, zahladí krtince, provzdušní půdu a účinně odstraní upěchovanou vrchní část trávníku, která pokrývá půdu.

To vše díky nastavitelné urovnávací jednotce a branám uspořádaným do dvou řad. Brány nejen odstraňují upěchovanou odumřelou vrstvu, ale podílejí se i na aplikaci umělého hnojiva.

V půdě připravené pomocí brány Güttler GreenMaster bude semeno dostávat dostatek světla a vzduchu pro klíčení, a tak semena budou klíčit rovnoměrně.

Urovnávací brána GreenMaster

 • pro péči o rostliny
 • pro odnožování travin
 • pro odstranění upěchované vrstvy trávníku
 • pro zapracování umělého hnojiva
 • může se napojit i na přední hydrauliku

Hubení plevele se provádí v jedné operaci se sečením trávníku (Krummenacher EPS-5), což je pro každého zemědělce nákladově efektivní řešení.

Při použití na poli může být univerzální kombinace GreenMaster pro setbu použita nejen pro posklizňové ozelenění, ale také jako meziplodina v půdě připravené pomocí kultivátoru Güttler SuperMaxx!

Meziroční rostliny vysévejte přímo do kukuřičného strniště! Hladítko GreenMaster láme kukuřičné stonky těsně u povrchu půdy, zatímco dvojitá řada bran uvolňuje horní vrstvu půdy. Jednotka na rozsévání semene dodává semeno do takto připravené půdy.

Na rozdíl od tradičních technologií rozsévání semen GreenMaster umožňuje také přesnější nastavení množství osiva a rovnoměrnosti výsevu.

Pneumatický secí stroj:

 • také pro ošetřování trávníku a použití na poli
 • také k setí semen různých velikostí současně
 • možnost nastavení množství a rovnoměrnosti setby
 • dávkování osiva nezávisle na rychlosti

Zabudovaný válec Güttler Standard zajišťuje vytvoření speciální struktury osevního lůžka Güttler, rychlejší klíčení a odnožování.

Aby se zabránilo ztrátě půdní vlhkosti a vytvoření popraskané vrchní vrstvy půdy po velkém množství náhlých srážek, půda se musí co nejdříve po zasetí zhutnit.

Pneumatický secí stroj aplikuje osivo přímo před válec Güttler, který utěsňuje povrch půdy jako poslední fázi procesu přípravy výsevu. Speciální konstrukce hranolového profilu válců Güttler zajišťuje dokonalou strukturu osevního lůžka.

V důsledku válcování se v hloubce uložení semene vytvoří vrstva zadržující vodu, kde se osivo rychle zahnízdí do jemné drobivé struktury půdy a díky dostupné vlhkosti začne rychle klíčit.

Válec lze použít i samostatně, takže zařízení lze používat na jaře i na podzim. Güttlerův válec lze použít i na takové práce na poli, jako je rozbíjení hrud, válcování před a po setí nebo válcování podzimních odnožovacích obilovin.

Máte půdu ve svažitém terénu? Vyberte si kombinaci Güttler Matador Alpin, která byla speciálně vyvinuta do horského terénu!

válec Güttler Standard:

 • vynikající sledování terénu
 • vynikající samočištění
 • zvýšení úrody minimálně o 15 %

Co všechno ještě umí GreenMaster?

Počkejte, ještě to neskončilo! GreenMaster umí věci, že i sousední farmáři se na to budou dívat jako na zázraky!

Jednoduše proti zavíječi kukuřičnému

Zavíječ kukuřičný dokáže v neporušeném strništi dokonale přezimovat, proto je zapotřebí mechanické drcení stojících „stonků“. Toho lze dosáhnout nejen drtiči stonků, ale například i hladítkem GreenMaster. Zlomí stonky kukuřice blízko povrchu půdy, čímž předchází příštím škodám.

Přirozené hubení plevele

Výsevná kombinace GreenMaster je vhodná i jako prevence před zaplevelením. Pomocí tohoto řešení lze zlikvidovat i takový agresivní plevel, jako je například lipnice obecná, a to i bez intenzivního obrábění půdy.

Chtěli byste si i Vy letos usnadnit ozelenění? Požádejte nás o zpětné zavolání!

STÁHNOUT KATALOG
Kontakt

Toto říká jeden z farmářů o systému GreenMaster pro péči o trávník

„Zařízení Güttler GreenMaster jsme zvykli používat s pracovní šířkou 9 metrů obvykle na rozbíjení hrud a ozelenění po setí. Tento válec je ve srovnání s ostatními válci nejideálnější pro naše typy půdy, jeho schopnost rozbíjení hrud je mnohem vyšší, takže ho můžeme využít naplno.“

– Ádám Klaska, (Agro-Produkt Kft., Pásztó)

Kultivátor pro ozelenění meziřádků GreenManager

modulární prostředek pro obnovu trávníku

 • přátelský k životnímu prostředí
 • pro ozelenění a dodatečnou setbu
 • regulace půdní vlhkosti
 • mnohostranná variabilita
 • vytváření meziřádků
 • Pracovní šířka: 1,2–1,8 m
 • Přepravná šířka: 1,2–1,8 m
 • Požadavek na tažnou sílu: 75–100 PS
 • Hmotnost: 579–1174 kg
STÁHNOUT KATALOG
CHCI TO VYZKOUŠET

Zajímá vás, jak se sestavuje systém péče o trávník GreenMaster, který zvyšuje úrodu až o 15 %? Stáhněte si náš katalog!

Eroze půdy již není překážkou kultivace řádků!

Ozelenění je práce, která se vrátí mnohonásobně. Kromě zachování a zlepšení úrodnosti půdy, snížení potřeby hnojiv a ochrany půdy před škodami způsobenými parazity, ozelenění je také základním zájmem na kopcovitých a svažitých polích, protože snižuje míru poškození erozí. Ale v takové krajině může kultivace řádkových plodin představovat pro zemědělce vážné výzvy.

V tom je kultivátor řádkových plodin GreenManager revoluční – povrch uhladí jedním tahem, srovná výmoly od vody i krtince; zaseje travní semeno a zválcuje půdní povrch. Güttlerův válec tak vytváří kompaktní půdu, která již při další operaci neklesne.

 • zelená cesta kultivace
 • omezení eroze
 • zlepšení struktury půdy
Kontakt

Modulární sestava v zájmu měnících se podmínek

Všechny prvky GreenManageru lze použít jednotlivě nebo třeba ve vzájemné kombinaci, čímž lze nejen snížit počet operací, ale díky jeho modulární sestavě lze snadno přizpůsobit i prostorovým a klimatickým podmínkám.

Kultivátor pro vinohradnictví v kombinaci s válcem Mediana Güttler a pneumatickým secím strojem se dobře přizpůsobí každému zdejšímu počasí a půdním podmínkám.

Méně plevele, více následných plodin

Se strojem GreenManager můžete značně omezit plevele, které konkurují pěstovaným rostlinám ve využívání živin a vláhy. Vyklíčené plevele se mohou v celé šíři meziřádků podřezat, zválcovat. Namísto nich můžeme zasít v celé šířce i osivo různé velikosti.

Regulace půdní vlhkosti

Ohledně vlhkosti půdy se obvykle vyskytují dva hlavní problémy: je-li jí příliš mnoho, a je-li příliš málo. GreenManager je dobrým řešením pro oba případy!

Ozeleněním meziřádků lze regulovat výskyt plevele náročného na vodu i bez intenzivního obrábění půdy tak, aby se obsah půdní vlhkosti nesnižoval.

Hojná, zelená přikrývka pomáhá révě a ovocným stromům zmírňovat stres z nadměrných srážek a kořeny rostlin snižují vyplavování živin během deštivých období.

Kromě toho je významný i stínící efekt listů rostlin následné plodiny, který chrání povrch půdy před slunečním zářením a vysušením.

Chtěli byste si i Vy letos usnadnit ozelenění? Požádejte nás o zpětné zavolání!

STÁHNOUT KATALOG
Kontakt

Vyslechněte si názor renomovaných vinařů na kultivátor pro ozelenění meziřádků GreenManager!

“Během podzimu jsme od nich dostali na testování sečku trávy.“ Měl jsem s ní tak pozitivní a dobré zkušenosti, že jsme si už takový stroj objednali!”

– Tamás Günzer, vinařství Tamás Günzer

KONTAKTUJTE NÁS KLIKNUTÍM SEM

Podrobné informace, technické údaje a další informace naleznete v prospektech, které si zde můžete stáhnout:

Systém GreenMaster na ošetřování trávníku

STÁHNOUT KATALOG

Systém GreenManager pro zachování zeleného porostu mezi řádky

STÁHNOUT KATALOG

Chtěli byste to vyzkoušet na svém poli?

Nebo máte ještě další dotazy? Požádejte o zpětné zavolání našeho kolegy odborníka!

Kontakt

Telefon: +421 910 177 418

Tradičně uznávaný podnik s německým pozadím.