Telefón: +421 910 177 418

Telefón: +421 910 177 418

Kontakt
Kontakt

Mnohostranné pracovné náradie na vytvorenie ideálnej pôdnej štruktúry, až s 15%-ným nárastom úrody

Značná úspora paliva aj na ťažkých
a vysušených pôdach

Ďalšie informácie
Kontakt
Odnožovanie
Príprava osivového lôžka
Drvenie hrúd

Mnohostranné pracovné náradie na vytvorenie ideálnej pôdnej štruktúry, až s 15%-ným nárastom úrody

Značná úspora paliva aj na ťažkých a vysušených pôdach

Ďalšie informácie
Kontakt
Odnožovanie
Drvenie hrúd
Príprava osivového lôžka

S akými problémami sa stretávajú poľnohospodári,
ktorí nepoužívajú Güttler valce?

Ťažkosti rozbíjania hrúd

Slabá klíčivosť

Zanášajúce sa valce

Güttler valce Vám zabezpečia dokonalé obrábanie hrudovitej vysušenej pôdy, a to takým spôsobom, že sa vytvorí Güttler osivové lôžko vysokej kvality, ktoré je ideálne pre klíčiace semená a nemusíte mať obavy zo zanášania valcov ani na pôdach s vysokou vlhkosťou.

Güttler valce Vám zabezpečia dokonalé obrábanie hrudovitej vysušenej pôdy, a to takým spôsobom, že sa vytvorí Güttler osivové lôžko vysokej kvality, ktoré je ideálne pre klíčiace semená a nemusíte mať obavy zo zanášania valcov ani na pôdach s vysokou vlhkosťou.

Kontakt

Basic

Medium

Premium

Skúsený poľnohospodár vie, že ideálne osivové lôžko je v spodnej časti jemne zrnité a na povrchu viac hrudkovité.

Skúsený poľnohospodár vie, že ideálne osivové lôžko je v spodnej časti jemne zrnité a na povrchu viac hrudkovité.

Poľnohospodár, ktorý používa Güttler valce, nielen že to ovláda, ale takým spôsobom to aj robí.

Poľnohospodár, ktorý používa Güttler valce, nielen že to ovláda, ale takým spôsobom to aj robí.

Výsledkom používania Güttler valcov je štruktúra pôdy, ktorá je v spodnej časti jemne zrnitá a na povrchu viac hrudkovitá. Týmto spôsobom dosiahneme výnimočné osivové lôžko, ktoré napomáha zachovaniu pôdnej vlhkosti, zvyšuje klíčivosť semien a zlepšuje vitalitu populácie rastlín.

KONTAKTUJTE NÁS KLIKNUTÍM SEM

Na odnožovanie a prísev

Odnožovacím valcovaním ozimných obilnín môžeme dosiahnuť až 15 % -ný nárast úrody. Valce v dostatočnej miere aktivujú stonky rastlín, aby podporili odnožovanie, efektívne zapracujú predbežne aplikované hnojivo do pôdy, ktoré sa stane pre rastliny lepšie využiteľným. Tou istou operáciou zdvihnutú pôdu mrazom pritlačia ku koreňovej sústave rastlín.

Vynikajúco kopíruje nerovnosti terénu, takže sa nemusíte obávať nepovalcovaných plôch.

Güttler valce sme skonštruovali tak, aby povrch pôdy kopírovali oveľa efektívnejšie. Napríklad v 6 metrovom Güttler valci sú štyri sekcie kopírujúce povrch pôdy, kým v iných 6 metrových valcoch sú všeobecne tri. Takto sa dajú znížiť nepovalcované plochy.

(Jedno krídlo valca pracujúce v brázde, nebude dvíhať druhú vďaka výkyvným sekciám.)

Kontakt

Použiteľné aj v jesennej technológii obrábania pôdy.

Rôzne jesenné technológie obrábania pôdy spravidla riešia problém veľkého množstva rastlinných zvyškov po kukurici. Nemožno však zabudnúť na to, že aj rastliny siate na jeseň majú vysoké nároky na kvalitné osivové lôžko. Güttler valec je partnerom aj v tomto.

Rôzne jesenné technológie obrábania pôdy spravidla riešia problém veľkého množstva rastlinných zvyškov po kukurici. Nemožno však zabudnúť na to, že aj rastliny siate na jeseň majú vysoké nároky na kvalitné osivové lôžko.

Güttler valec je partnerom aj v tomto.

Začnite používať Güttler valce a pridajte sa k poľnohospodárom, ktorí používajú mnohostranne využiteľné valce.

Chcel by som vidieť rozdiel medzi valcom a Güttler-om.

IDEM VÁS KONTAKTOVAŤ

Poľnohospodári, ktorí používajú Güttler valce,
ako viacúčelové náradie.

KONTAKTUJTE NÁS KLIKNUTÍM SEM

Garantované drvenie hrúd aj pri najhorších podmienkach.

Charakteristickým znakom Güttler valcov je plášť valca pozostávajúci z prizmatických hrotov.

Charakteristickým znakom Güttler valcov je plášť valca pozostávajúci z prizmatických hrotov.

Vďaka typickému prevedeniu na každý meter štvorcový prislúcha 305 takýchto prizmatických hrotov. Tieto hroty zaťažujú pôdu hmotnosťou asi 500 kg na meter, aby rozdrvili aj tie najtvrdšie hrudy.

Naše prizmatické hroty vytvárajú mikropraskliny na hrudách aj v tých najťažších podmienkach, ktoré priamym vplyvom dažďa alebo silného slnečného žiarenia sa rozdrobia.

Kontakt

Keď sa už iné valce zanášajú, Güttler pracuje ďalej.

Güttler valec sa skladá z hviezdíc s dvojakým priemerom.
Hviezdice sú rôzneho priemeru (45 a 50 cm), ktoré sa otáčajú rôznou rýchlosťou a preto sa neustále navzájom čistia.

Güttler valec sa skladá z hviezdíc s dvojakým priemerom.
Hviezdice sú rôzneho priemeru (45 a 50 cm), ktoré sa otáčajú rôznou rýchlosťou a preto sa neustále navzájom čistia.

Kontakt

“Güttler valce majú veľký význam z hľadiska udržiavania vzácnej pôdnej vlhkosti. Pravidelne ich používame na podporu odnožovania ozimín v jarnom období, kde pozorujeme značný nárast úrody v porovnaní s nepovalcovanými parcelami. Valce používame aj na spracovanie pôdy po orbe, výsledkom čoho je homogénnejšia štruktúra pôdy a rovnomernejšie klíčenie.”

Ing. Alexander Máté

Vytvorenie rovnakej hĺbky sejby

Valcujte pred sejbou tiež, pretože valcovanie Güttler valcami pred sejbou vytvára rovnomerne zhutnený základ osivového lôžka potrebný k rovnomernému klíčeniu. Výsledkom valcovania bude, že sa osivo dostane vždy do rovnakej hĺbky, ktoré je pre klíčenie najideálnejšie.

Valcovanie po sejbe, nerovnomerná hĺbka sejby, oneskorené klíčenie.

Valcovaním pri sejbe sa osivo dostáva do rovnakej hĺbky.

Podrobný popis, technické parametre a ďalšie informácie v prospekte na stiahnutie:

Ďalšie informácie o Güttler valcoch

STIAHNUTIE PROSPEKTU

Radi by ste to vyskúšali vo Vašich podmienkach?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nášho odborníka.

Kontakt

Telefón: +421 910 177 418

Tradične uznávaný podnik s nemeckým pozadím.