Telefón: +421 910 177 418

Telefón: +421 910 177 418

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Kompaktory Půdomistr a čelně nesené stroje pro přípravu seťového lůžka

Účinnější příprava seťového lůžka v případě těžce obráběných půd!

“Vhodný nástroj pro obdělání půdy, který mohu použít pro jarní ale i pro podzimní práce.”
– Tomáš Domak, prvovýrobce

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Kompaktory Půdomistr a čelně nesené stroje pro přípravu seťového lůžka

Účinnější příprava seťového lůžka v případě těžce obráběných půd!

“Vhodný nástroj pro obdělání půdy, který mohu použít pro jarní ale i pro podzimní práce.”
– Tomáš Domak, prvovýrobce

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Ani vy nemůžete zkultivovat svou hrudkovitou půdu včas a kvalitně? Je půda příliš vlhká, případně příliš suchá pro obdělání?
Je ujímání se semen ztíženo, prodlužuje se doba klíčení, vzešlá plodina se neujímá?

Ani vy nemůžete zkultivovat svou hrudkovitou půdu včas a kvalitně? Je půda příliš vlhká, případně příliš suchá pro obdělání?
Je ujímání se semen ztíženo, prodlužuje se doba klíčení, vzešlá plodina se neujímá?

hrudkovitá půda

hrudkovitá pôda

hrudkovitá pôda

Stroje Güttler pro přípravu seťového lůžka zároveň půdu uvolňují, míchají a zarovnávají, a tak vzniká struktura, ve které je setí hotový sen! A to nejlepší teprve přijde: to vše můžete zvládnout v jedné operaci, dokonce už i toto jaro!

Stroje Güttler pro přípravu seťového lůžka zároveň půdu uvolňují, míchají a zarovnávají, a tak vzniká struktura, ve které je setí hotový sen! A to nejlepší teprve přijde: to vše můžete zvládnout v jedné operaci, dokonce už i toto jaro!

PROHLÍDKA KOMPAKTORŮ PŮDOMISTR
PROHLÍDKA ČELNĚ NESENÝCH STROJŮ PRO PŘÍPRAVU SEŤOVÉHO LŮŽKA

 Kompaktor Půdomistr

je multifunkční zařízení Güttler s rychlou návratností,

 • pro přípravu seťového lůžka
 • pro dokonalou kultivaci orby
 • na válcování pro odnožování

Pracovní šířka: 3-4,5m
Přepravní šířka: 2,52-4 m Požadavek na tažnou sílu: 90-150 HP
Hmotnost: 2135-3690 kg

STAŽENÍ KATALOGU
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Zajímá vás, jak vám Půdomistr Güttler ušetří čas a peníze a zvýší úrodu až o 15 %? Čtěte dále!

Šetřete čas a peníze tímto způsobem: připravte seťové lůžko v jedné operaci!

Kompaktor Půdomistr Güttler je vynikajícím pomocníkem při základní orbě. Tento třímetrový stroj, připojený třeba i k traktoru o výkonu 90 HP dokáže současně zarovnávat hrboly, vyplnit brázdy a rozdrobit hroudy. Jeho kultivátory uvolňují půdu, přičemž do půdy přimíchávají zbytky stonků bohatých na účinné látky. Jediná operace s Půdomistrem, a půda je připravena k setí!

Podle zpráv od zemědělců pracujících s tímto strojem je jeho údržba velmi jednoduchá a nákladově efektivní. Díky speciálním hvězdicovým válcům kompaktoru Půdomistr Güttler si poradí s půdou téměř jakékoliv vlhkosti. Hvězdicové válce různých průměrů se při pohybu navzájem neustále čistí, takže válce Güttler se nezalepí ani tehdy, když se jiné stroje již zakořenily.

 • Menší spotřeba pohonných hmot
 • Menší nároky na pracovní čas
 • Nízké provozní náklady
 • Dřívější setba

Kombinace hladítka FlatSpring a válce Půdomistr byla vyvinuta pro jednořadé rozpracování půdy. Pomocí hladítka se brázdy a nerovnosti vzniklé při orbě dají snadno rozpracovat, a také to umožňuje dostat na povrch zbylé hrudky, které válec rozbije, čímž se vytvoří ideální hloubka setí.

Na povrchu ornice zarovnaném pomocí hladítka je odpařování vlhkosti minimální, což také pomáhá udržovat ideální obsah vlhkosti v půdě.

Všestranné použití:
příprava a válcování seťového lůžka

Konstruktéři Půdomistra Güttler znají touhy farmářů, proč by ho jinak vybavili tolika kultivátory? Tyto prvky lze použít i samostatně, a tím můžeme zvolit správné nastavení pro každou půdu a pro všechny povětrnostní podmínky!

Pružné motyčky uvolňují zhutněné, hrudkovité části půdy. Mezitím motyčky půdu také promíchají a do půdy přimíchávají zbytky stonků a pesticidy. Tato operace podporuje tvorbu humusu a orné půdy bohaté na živiny.

Zabudovaný válec Güttler utěsňuje povrch půdy v poslední fázi procesu přípravy seťového lůžka, čímž vytváří ideální kompaktní seťové lůžko. Válec lze používat samostatně, takže stroj lze používat na jaře i na podzim.

O 15 % více úrody, s menším množstvím vynaložené práce

Pomocí tohoto válce se dosáhne speciální struktury půdy Güttler, ve které se vytvoří kompaktní vrstva zadržující vodu. Semeno se v této jemně drobivé struktuře půdy snadno ujme a začne rychle klíčit. Toto jaro vyzkoušejte Půdomistra se samostatným odnožovacím válcem!

Touto metodou dosáhnete na podzimních obilovinách až o 15 % bohatší úrodu! Jak? Válec zapracovává do půdy předem roztroušené hnojivo a ve vhodné míře poškozuje zrno. Kromě toho se podílí na odstraňování širokolistých plevelů. Jejich kombinací se výrazně zvyšuje úroveň účinnosti.

Pokud i Vy chcete v letošním roce dosáhnout větší úrody s menším množstvím vynaložené práce, požádejte nás o zpětné volání!

STAŽENÍ KATALOGU
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Názor hospodáře na stroj pro přípravu seťového lůžka Půdomistr

na jaře na úpravu oranice, na podzim před setím na přípravu seťového lůžka, na zapracování strniště do půdy, a na zaválcování zeleného porostu. Je to osvědčená věc. Dovolím si doporučit!

– Domak Tamás, primární výrobce (Pázmánd)

KONTAKTUJTE NÁS KLIKNUTÍM PŘÍMO SEM

stroje pro přípravu seťového lůžka Avant, Duplex, a Matador Front

vynikající příprava seťového lůžka současně s výsevem v jedné operaci

 • pro rozbití hrud
 • pro vázanou, jílovitou půdu
 • pro přípravu seťového lůžka
 • pro snížení počtu potřebných operací
 • i pro vlečný provoz

pracovní šířka: 1,5-7 m
Přepravní šířka: 1,5-3 m
Požadavek na tažnou sílu: 55-200 HP
Hmotnost: 500-3500 kg
Průměr hvězdy: 45, 56, illetve 45/50 cm

STAŽENÍ KATALOGU
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

„Güttlerování“ a setba v jedné operaci
bez dodatečných nákladů!

Pomocí stroje Güttler Front pro přípravu seťového lůžka připojeného k přední části pohonné jednotky můžete vyřídit letošní výsev v jedné operaci! A nejlepší na tom je, že je to bez dalších nákladů!

Jelikož stroj na zpracování půdy provádí aktivní práci pomocí přední hydrauliky namísto pasivního předního závaží, jeho provoz nestojí o nic víc než obvykle! Zasejte letos do dokonale rovných brázd pomocí stroje Avant, Duplex nebo Matador pro vytváření seťového lůžka!

Kromě úspory času a nákladů na pohonné hmoty s připojenými pracovními stroji, snížením počtu pracovních operací můžete také předejít určitým škodám.

je šetrný pro provozovatele

šetří pohonnou jednotku

šetří ornou půdu

Menší škody díky kombinovanému provozu!

Pomocí čelního stroje pro přípravu seťového lůžka můžete připravit, urovnat a zhutnit půdu těsně před setím, což také výrazně šetří pohonnou jednotku a jejího řidiče.

Tyto stroje pro přípravu seťového lůžka se svými pružnými motyčkami a drobícími válci před pohonnou jednotkou rozdrtí i ty nejtvrdší hroudy. Najednou vše půjde tak snadno, jako kdybyste stoupali po oblacích!

Vynikající zapracování oranice

Podle zemědělců používajících stroje Güttler Front dvouřadé uspořádání primárních válců Duplex je vynikající i pro drcení stonků rostlin, které zůstaly v půdě. Zbytky stonků po rozdrobení již nemohou způsobit poškození spodní části traktoru a jeho rozvodů.

Hroudy a stonky, které nebyly rozdrceny první řadou válců, se určitě rozdrtí, když se dostanou před druhou řadu. To umožňuje traktoru jezdit na kultivovaném a bezpečném půdním podkladu.

Lepší rozložení zatížení

Každý hospodář ví, že škody způsobené pošlapáním půdy lze napravit jen s mimořádnou opatrností. Rozsah poškození lze snížit pomocí připojeného stroje, neboť se tím určitě ušetří další operace!

Kromě toho při namontování nástrojů na přední hydraulice bude zatížení pohonné jednotky rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní nápravu. Rovnoměrné rozložení hmotnosti zlepšuje přímý chod traktoru, takže i letos můžete s předními kultivátory zasít přímé řádky!

Bez ohledu na to, jaká je půda – Duplex to zvládne!

drsná hrbolatá půda

kamenitá půda

hlinitá půda

Přední kultivátory Güttler Duplex Front dokážou rozbíjet i velké hroudy, proto tyto stroje mohou být úspěšně použity i na drsných, hrbolatých nebo dokonce i na kamenitých půdách. Duplex dokáže odvést výbornou práci i na hutnějších, hliněných půdách.

Díky samočisticímu mechanismu a čističům se dvojice hranolových válců Güttler může obtížněji zalepit, než kterýkoli jiný válec.

Přední kultivátory Güttler Duplex Front dokážou rozbíjet i velké hroudy, proto tyto stroje mohou být úspěšně použity i na drsných, hrbolatých nebo dokonce i na kamenitých půdách. Duplex dokáže odvést výbornou práci i na hutnějších, hliněných půdách.

Díky samočisticímu mechanismu a čističům se dvojice hranolových válců Güttler může obtížněji zalepit, než kterýkoli jiný válec.

Chcete už letos i Vy zasít semeno rychleji, v jedné operaci?
Požádejte nás o zpětné zavolání nebo si stáhněte náš bezplatný katalog:

STAŽENÍ KATALOGU
NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Takto univerzální může být čelní kultivátor Front pro vytvoření seťového lůžka!

Názory hospodářů používajících stroje od Güttleru:

„V jednom kole je s menší energií možné dosáhnout lepšího výsledku“
– Csaba Gyenis, rodinný hospodář

“Doporučuji i jiným, nelituji, že jsem si koupil tento stroj, “
– Imre Erdei, podnikatel

Podrobné informace, technické údaje a další informace naleznete v brožuře ke stažení níže:

Další informace o kompaktorech Půdomistr

STAŽENÍ KATALOGU

Stroj pro přípravu seťového lůžka Avant

STAŽENÍ KATALOGU

Stroj pro přípravu seťového lůžka Duplex

STAŽENÍ KATALOGU

Přední válec Matador

STAŽENÍ KATALOGU

Chtěli byste si to vyzkoušet na vlastním poli?

Nebo máte další dotazy? Požádejte o zpětné zavolání našeho odborného kolegy!

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Telefón: +421 910 177 418

Tradičně uznávaný podnik s německým pozadím.